Image placeholder Image placeholder

Dobitnici

IME PREZIME POŠTA GRAD BR.RAČUNA
BILJANA HRASTOVČAK 47000 KARLOVAC 154282/87093/103
IME PREZIME POŠTA GRAD BR.RAČUNA
SVJETLANA PODGORKI 31000 OSIJEK 69258/87089/106
IME PREZIME POŠTA GRAD BR.RAČUNA
ANĐELA ALVIR ŠKARA 23000 ZADAR 70465/8701/156
IME PREZIME POŠTA GRAD BR.RAČUNA
VESNA VALENTIC 33410 SUHOPOLJE 105534/87100/102
IME PREZIME POŠTA GRAD BR.RAČUNA
KATICA KNAJP 48260 KRIZEVCI 76010/87033/105
IME PREZIME POŠTA GRAD BR.RAČUNA
ANICA VUJOVIĆ 52100 PULA 80899/8719/108